Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan raporlardan alınan verilere göre, Türkiye’nin temel ekonomik göstergeleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Bakanlığın verilerine göre, kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), 2018 yılında, 2002 yılının yaklaşık 3 katına çıkarak 3.581 dolardan 9.632 dolara yükselirken, satın alma gücü paritesine (SGP) göre, 2017’de kişi başına GSYH, 28.607 dolara yükselmiştir.

Temel ekonomik verilerin analizi yapıldığında Türkiye dünyanın 18. Avrupa’nın ise 7. Büyük ekonomisi durumundadır. Türkiye’nin ekonomisi 2018 yılında %2,6 oranında büyüme göstermiştir.

Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkeler ve Türkiye’nin bu listedeki sıralaması aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu sıralamada baz alınan kriterler GSYH ve SGP rakamlarıdır.

2018 yılında büyüme gösteren Türkiye ekonomisi 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında küçülme göstermiştir.

İş gücü piyasası verilene bakıldığında işsizlik oranının arttığı görülmektedir.

Yorum Yaz