Su, dünyadaki canlı yaşamının devam etmesi için gerekli olan öğelerin başında gelmektedir. Artan nüfus artışı, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi sorunlar sebebiyle temiz ve kullanılabilir su kaynakları gün geçtikte azalmaktadır. Bu yaşanan sorunlar da hem bireylerin hem kurumların kullandıkları suların arıtılmasına duydukları ihtiyacı arttırmaktadır.

Türkiye için de önemli bir sektör olan su arıtma aletleri sektörünün yıllara göre değişen ihracat verileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Türkiye’nin bu sektörde en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • Kazakistan
  • Pakistan
  • Azerbaycan
  • Sudan
  • İsrail

Bölgesel bazda bakıldığında, Ortadoğu’da en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır:

  • İsrail
  • Irak
  • Bahreyn
  • İran
  • BAE

Yorum Yaz