Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere maden denilmektedir. Madencilikle ilgili diğer terimler ise şunlardır:

  • Tuvanen: Başka madenlerle beraber bulunan işlenmemiş madenlerdir.
  • Tenör: Madenlerin içindeki saf metal oranıdır.
  • Rezerv: Belirli bir sahada bulunan maden miktarıdır.

Türkiye toprakları madenler açısından oldukça zengindir. Lidyalıların parayı Anadolu’da bulmaları maden tarihinin bu topraklarda ne kadar köklü olduğunu gösteren en önemli işarettir. Türkiye’de tüm jeolojik devirlere ait araziler vardır ve yer altı zenginliğine fayda sağlayan çok önemi bir durumdur.

Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında maden arama ve işletme devlet tarafından yapılmaya başlanmıştır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kuruluş yılı 1935’tir.

1954 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuş ve petrol arama işini üstlenmiştir. 1957 yılında ise taş kömürü ve linyit yataklarının işletilmesi amacıyla Türkiye Kömür İşletmeleri kurulmuştur.

Dünyadaki endüstriyel ham madde rezervinin %2,5’i, kömür rezervlerinin %1’i, metalik maden rezervlerinin %0,4’ü Türkiye’de bulunmaktadır.

Türkiye bor mineralleri açısından dünyanın en zengin ülkesidir, dünya rezervinin %72’si Türkiye’de bulunmaktadır.

Türkiye madencilikte, jeolojik yapı ve coğrafi etkiler sonucu çeşit anlamında zengin fakat rezerv olarak kısıtlıdır. Bu durumun sonucu olarak maden konusunda, kendine kısmen yeten ülke sınıfında yer almaktadır.

Türkiye’de Madenler ve Bulundukları Şehirler

Yorum Yaz