Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm operasyonel süreçlerine verilen isimdir. Lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla buluşturur.

Lojistiğin maliyetini belirleyen en temel unsur coğrafyadır. Türkiye stratejik olarak çok önemli bir coğrafyada yer almasına rağmen, Anadolu’nun içinde kalan ırmaklar gemi ulaşımına uygun olmadığı için lojistik alt yapılar kurmak için yüksek maliyetler ödemek durumunda kalmıştır. Karayolları, tüneller ve köprüler inşa edilmiş, kaynaklar bu alanlara aktarılmıştır. Lojistik anlamda en gelişmiş bölge olan Marmara Bölgesi bu sebeple en önemli sanayi bölgesi olmuştur.

Lojistik sektörünün milli gelir içindeki oranı TÜİK verilerine göre %12.3’tür.

Türkiye’de lojistik taşımacılığın en fazla geliştiği alan karayolları olmuştur. Bunun en büyük sebeplerinden biri gemi taşımacılığına uygun olmayan coğrafi yapıdır. Yük taşımacılığında en uygun maliyetli lojistik araçları demiryollarıdır fakat Türkiye’de karayollarına daha fazla ağırlık verilmiştir.

Yurtiçi Yük Taşıma Oranları

Dış ticarete bakıldığında ise lojistik taşımacılığın denizyolu ve karayolu ile sağlandığı görülmektedir. Bu bağlamda limanlara yakın olan şehirler daha çabuk sanayileşmiş ve dünya ticaretine açılmıştır.

Yorum Yaz