Rusya; Kuzey Avrasya’da bulunan ve 17 milyon kilometrekarelik yüzölçümüne sahip dünyanın en büyük ülkesidir.

Başkenti Moskova olan ülkenin resmi dili Rusça’dır ve nüfus 147 milyondur.

Zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip olan Rusya aynı zamanda kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş, maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile dünya ham madde ihracatında söz sahibi ülkelerin başında gelmektedir.

Rusya’nın ihracatında öne çıkan ülkeler:

 • Çin
 • Almanya
 • ABD
 • Belarus
 • İtalya

İhracatta öne çıkan ürünler:

 • Ham petrol yağları
 • Bitümlü minerallerden elde edilen ham yağlar
 • Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
 • Taş kömürü ve taş kömüründen elde edilen briketler
 • Demir / alaşımsız çelikten yarı mamuller
 • Buğday ve mahlut
 • İşlenmemiş alüminyum

İthalatta öne çıkan ürünler:

 • Tedavide ve korumada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
 • Telli telgraf – telgraf için elektrikli cihazlar
 • Kara taşıtları için aksam
 • Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, otomatik bilgi işlem makineleri

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiye bakıldığında ise; Sovyetler Birliği dönemi de dahil olmak üzere, iki ülke arasında her zaman önemli ticari anlaşmalar ve yoğun bir alışveriş trafiği olmuştur. Konum yakınlığı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye’nin Rusya’ya ihraç ettiği en önemli ürünler:

 • Turunçgiller
 • Kara taşıtları için parçalar
 • Üzümler
 • Kayısı, kiraz, şeftali, erik
 • Petrol yağları

Türkiye’nin Rusya’dan ithal ettiği en önemli ürünler:

 • Başka yerde belirtilmemiş ürünler
 • Petrol yağları
 • Taş kömürü
 • Demir – çelik yassı mamuller
 • Demir – çelik alaşımsız yarı mamuller

Yorum Yaz