Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat yapan firmaların bağlı oldukları ihracat birliklerini yurtiçinde ve yurtdışında temsil eden bir mesleki yönetim organizasyonudur. TİM, bölgesel ve sektörel anlamda faaliyet olan 61 adet ihracatçı birliğini, 27 ihracatçı sektörünü ve ihracatçılar ile ihracatçı birliklerine hizmet veren 13 genel sekreterliği temsil etmektedir. TİM Genel Kurulu 61 ihracatçı birliğinin delegelerinden oluşmaktadır. TİM Başkanı ise Sektörler Konseyi asil üyelerinin arasından, tüm delegelerin oyları ile belirlenmektedir. Şu anda Tim Başkanlığı görevi İsmail Gülle tarafından yürütülmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin görevleri şunlardır:

–        Türkiye ihracatının özel sektör kanadının en üst örgütü olarak ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek

–         İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak

–        İhracat hedef ve politikalarının belirlenmesi çalışmalarında yer almak; belirlenen ihracat hedefine ulaşılması yönünde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak

–         Dış ticaretle doğrudan veya dolaylı ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak.

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

–        İhracatın geliştirilmesine yönelik genel ve sektörel çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, görüş ve önerilerde bulunmak, birlikler ve sektörler arasında temas ve koordinasyonu sağlamak

–         Hizmetin gerektirdiği taşınmaz alım, satım ve kiralanmasına yönelik olarak karar almak ve Bakanlık onayını müteakip uygulamaya koymak

–        Bakanlık onayını almak suretiyle yurt dışında ticaret merkezleri kurulması, kurulmuş olanlara ortak olunması yönünde karar almak ve uygulamak

–        Bütçeyi hazırlamak ve genel kurul tarafından kabul edilen bütçeyi uygulamak, genel kurula sunulmak üzere yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak, gelirler bakımından birliklerin koordinasyonunu sağlamak

–        İnsan Kaynakları Yönetmeliği çerçevesinde kadro tespit çalışmalarında bulunmak

–        Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak ve üyeleri toplantıya çağırmak

–        Bakanlığın olumlu görüşünü almak kaydıyla, genel sekreter ve yardımcılarını atamak

Yorum Yaz