Türkiye Ekonomisi

Türkiye, sürekli büyüme gösteren ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından da gelişmekte olan piyasa ekonomisi şeklinde adlandırılan bir ekonomiye sahiptir. Özellikli 1980’den itibaren liberal politikaların izlenmesiyle birlikte büyüme hızı oldukça artış göstermiştir.

Türkiye ekonomisinin hızla büyümesinde önemli olan bazı unsurlar vardır. Bunlar;

 • Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olunması (WTO – 1996)
 • Gümrük Birliği’ne girilmesi (1996)

Bu 2 gelişme ile birlikte hem ithalat hem ihracat oranları yukarı doğru ivme kazanmıştır. Gelişen ve değişen dünya düzeninin gereği olarak ihraç ürünleri eskiden olduğu gibi tarım ürünleri değil, sanayi ürünleri olmuştur.

Türkiye Dış Ticareti

Türkiye ekonomik açıdan büyümesini, ihracat dayalı ekonomik kalkınma modelini hayata geçirerek ve buna uygun politikalar üreterek sağlamaktadır. Bu modelde öne çıkan sektörler ise Tekstil – Hazır Giyim, Demir – Çelik ve Gıda olarak sıralanmaktadır.

Geçtiğimiz yılların Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıldığında Türkiye’nin en çok ihracatını yaptığı ürünler şunlardır:

 • Demir yolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar; bunların aksam ve parçaları
 • Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
 • Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve bunlardan elde edilen ürünler
 • Örme ve tığ ile işlenmiş ürünler ve bunlardan elde edilen eşyalar
 • Demir – çelik
 • Elektrikli makine ve cihazlar; bunların aksam ve parçaları
 • Örme ve tığ işi olmayan ürünler ve bunlardan elde edilen eşyalar
 • Demir – çelik ürünleri
 • Plastik ve plastik ürünleri
 • Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler

Türkiye’nin ihracat yaptığı başlıca pazarlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

 • AB Ülkeleri
 • Türkiye’deki Serbest Bölgeler
 • Diğer Avrupa ülkeleri
 • Kuzey Afrika ülkeleri
 • Diğer Afrika ülkeleri
 • Kuzey Amerika ülkeleri
 • Orta Amerika ülkeleri ve Karayipler
 • Güney Amerika ülkeleri
 • Yakın ve Orta Doğu ülkeleri
 • Diğer Asya ülkeleri
 • Avustralya ve Yeni Zelanda
 • Diğer ülkeler

IMF’nin Küresel Büyüme Tahminleri

Türkiye’nin ithalat anlayışı ise, benimsemiş olduğu liberal ekonomi modelinin yansıması olarak varlık göstermektedir. Bu amaçla ithalatta bürokratik prosedürler mümkün olduğunda azaltılmış ve hammadde – ara maddelerin kalite standartlarını bozmadan uygun fiyata tedarik edilmesi sağlanmaktadır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı “Dünya Ekonomik Görünüm Güncelleme” raporunda küresel büyüme tahminlerini açıklarken;

 • ABD Ekonomisinin %2,7
 • Euro Bölgesinin %2,2
 • Çin’in %6,6
 • Gelişmekte olan piyasaların %4,9

Oranlarında büyüme kaydedeceğini öngörmektedir. Polonya ve Türkiye gelişmekte olan ekonomiler sınıfına girmesine rağmen, iki ülkenin de öngörülenden daha fazla büyüme kaydedebileceği belirtilirken, bunun bölgedeki revizyonlar, Euro Bölgesi’nin alım talebinin fazlalığı ve mali koşulların sayesinde olacağı açıklanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin istikrarlı politik duruşunun dış ticarette mutlak bir olumlu hava sağladığı / sağlayacağı belirtilmiştir.

Yorum Yaz