Firmaların ihracat yapabilmeleri için gümrük beyannamesi almaları gerekmektedir ve bu beyanname İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından onaylı olmak durumundadır. Bu…