Meksika, Latin Amerika ülkelerinden biridir ve yüzölçümü bakımından Brezilya ile Arjantin’den sonra 3. sırada gelmektedir. Yaklaşık 130 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve dünyada 11. sırada yer almaktadır.

Meksika Latin Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden birine sahiptir. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in de aralarında yer aldığı ‘gelişmekte olan pazar’ grubundadır.

Meksika dünyanın en önemli petrol ihracatçısı ülkelerinden biridir. Petrol gelirleri ihracat gelirlerinin %10’una denk gelmektedir.

Türkiye ile Meksika Arasındaki Ticaret

İki ülke arasındaki ticaret bazı sebepler yüzünden çok yüksek düzeyde değildir. Bu sebepler; iki ülkenin coğrafi olarak birbirine uzak olması, bu sebeple nakliye masraflarının oldukça yüksek olması ve iki ülkenin hedef pazarlarının birbirinden farklı olması şeklinde özetlenebilir. Türkiye’nin hedef pazarı daha çok AB ülkeleri iken, Meksika’nın hedef pazarı ABD’dir.

Yorum Yaz