Kuzey Amerika Kıtası’nın en kuzeyinde yer alır ve dünyanın yüzölçümü bakımından 2. büyük ülkesidir. Kanada, dünyada nüfus yoğunluğu en düşük olan ülkelerden biri olmasına rağmen kentleşme oranı oldukça yüksek bir ülkedir.  

Dünyada yer alan ormanların %10’u Kanada’da bulunmaktadır. Bu oran Kanada’yı dünyanın en büyük kereste ve gazete kağıdı ihracatı yapan ülkesi haline getirmiştir. Ülkede önemli oranda petrol ve doğal gaz rezervleri mevcuttur. Kanada aynı zamanda maden ve mineraller bakımından oldukça zengindir.

Kanada, dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahiptir ve ülkede serbest piyasa ekonomisi uygulanmaktadır. Dünyanın en düşük işsizlik oranına sahip ülkelerinden biri olan Kanada’da aktif işgücünün %80’i hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Kanada ekonomisinin 3 temel dayanağı vardır. Bunlar; tarımsal faaliyetler, madencilik ve ormancılıktır.

Dış ticaret verileri incelendiğinde ortaya çıkan tablo şu şekildedir:

(Değerler milyar dolar cinsindendir.)

Kanada’nın ihracatında yer alan ülkeler sıralaması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

(Değerler milyar dolar cinsindendir.)

Kanada’nın ithalatında yer alan ülkeler sıralaması aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:


(Değerler milyar dolar cinsindendir.)

Kanada’nın ihraç ettiği en önemli ürünler; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı; elektriksiz makinalar; kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; plastikler ve mamulleri; elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları; alüminyum ve alüminyumdan eşya; kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya; eczacılık ürünleri; metal cevherleri, cüruf ve küldür.

İthalatında yer alan ürünler ise; otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri; petrol ve petrol ürünleri; elektrikli-elektriksiz makineler, plastik ve plastikten eşyalar; optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi aletler ve ilaçlar şeklindedir. 

Yorum Yaz