Hindistan, Güney Asya’da bulunan ve dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahip olan, Hint Okyanusu, Pakistan, Çin, Nepal, Bangladeş ve Myanmar ile komşu olan bir ülkedir.

Genel ekonomisine bakıldığında başlıca iki sektör olduğu görülmektedir. Biri hizmet sektörü biri ise tarım sektörüdür.

Hindistan ekonomisinin yıllara göre gelişimini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

  Hindistan’ın dış ticaret verileri ise şu şekildedir:

Hindistan’ın ihracatını yaptığı en önemli ürünler şunlardır:

 • Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
 • Elmaslar
 • Mücevherci eşyası ve aksamı
 • Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
 • Pirinç

Hindistan’ın ithalatını yaptığı başlıca ürünler ise şu şekildedir:

 • Ham petrol
 • Altın
 • Elmaslar
 • Telefon cihazları, sesi görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer araçlar
 • Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb katı atıklar

Türkiye ile Ticareti

Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret rakamları, yıllara göre gösterdiği değişimler ve ticaret hacmi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Türkiye’nin Hindistan’a ihracatında yer alan en önemli ürünler şunlardır:

 • Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar
 • Dökme demirin ve çeliğin hurdaları veya bunların eritilmesi ile oluşturulmuş külçeler
 • Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlardaki motorların aksam ve parçaları
 • Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar
 • Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış post ve derileri

Türkiye’nin Hindistan’dan ithal ettiği en önemli ürünler ise:

 • Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
 • Sentetik filament iplikleri
 • Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar

Yorum Yaz