Gümrük Birliği kendi aralarında anlaşmış ülkelerin, gümrükleri kaldırdığı ve ortak dış gümrük tarifesi uyguladığı serbest ticaret alanına verilen isimdir. Gümrük Birliği ekonomik entegrasyon şekli olarak da bilinmektedir.

Gümrük Birliği aşağıdaki alanlarla ilgilidir:

  • Malların serbest dolaşımı (taraflar arasında gümrük vergisi ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve Ortak Gümrük Tarifesi uyumu),
  • Teknik mevzuat uyumu,
  • Ortak Ticaret Politikası’na uyum,
  • AB’nin tercihli gümrük rejimlerinin üstlenilmesi,
  • Türkiye’nin Topluluk Ortak Tarım Politikası’na uyumu ve tarım ürünleri ticaretinde uygulanacak tercihli rejim,
  • Gümrük Kodu’na uyum ve karşılıklı idari iş birliği,
  • Yasaların yakınlaştırılması (Fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması; Gümrük Birliği’nin rekabet kuralları; ticari korunma araçları; kamu alımları; vergilendirme).

Yorum Yaz