Çağımızda modern devletler, vatandaşlarının üretimini korumak amacıyla sınırlarını gümrük ve gümrük anlaşmaları ile koruyarak, yetersiz olunan ürün gamı için ya da sahip olduğu malın fazlasının satmak usulü ile diğer devletler ile yaptığı serbest ticaret anlaşmaları ile kalkınmaya, zenginleşmeye ve ekonomisini işler kılmaya çalışmakta. Ekonomik değeri ile ticaretin bel kemiğini oluşturan, ülke ve dünya ekonomisine yön veren ürün grupları da birçok endüstrinin hem bugününü hem geleceğini şekillendiriyor.

  1. Ham Petrol: Birçok endüstriyi ve dünya ticaretini doğrudan ve dolaylı olarak en fazla etkileyen ticari mal olarak ham petrol karşımıza çıkıyor. 2019 BP Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu’na göre, Suudi Arabistan, 2018 yılına göre %2.8 artışla günlük ortalama 7.38 milyon varil ihracat rakamıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Onu Rusya ve Irak takip ediyor. Rezerv olarak bakıldığın da ise; Venezuela 303.3 milyar varillik rezerviyle liderliğe oturmuş durumda. Suudi Arabistan 297.7 milyar varillik ham petrol rezervi ile dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.
  2. Kahve: Ticareti yapılan en eski ticari mal olarak bilinen kahvenin tarihi oldukça önem arz ediyor. Kahvenin dünyada büyük ticari pazarı mevcut; dünya yıllık ihracat değeri 100 milyar dolar civarında. Dolayısıyla üretici ülkelerin ihracatında önemli değere sahip olmaya devam ediyor. Araştırmalara göre Latin Amerika ülkeleri, kahve ihracatının üçte birini gerçekleştiriyor. Üretim ve ihracat sıralamasında lider Brezilya koltuğunu bırakmıyor. 2019 yılı pazar payı %15.9 ve kahve ihracatı yıllık 4.9 milyar dolar. O’nu Vietnam, Kolombiya, Almanya ve İsviçre takip ediyor.
  3. Doğalgaz: Tıpkı petrol gibi özellikle gelişmekte olan ülkeleri siyasi ve ekonomik yönden olduğu kadar dünya ekonomisine doğrudan yön veren doğal kaynak sektörünün önemli aktörü doğalgaz; hane halkının kullanımı açısından toplumsal boyutu da bulunmakta. Bu da onu duyarlı ürün haline getiriyor. Şehirleşme ve ekonomik kalkınma devam ettiği müddetçe doğalgaz üretimi ve ihracat- ithalat dengesi hassas ve önemli olacak. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, 2019 yılı ihracat hacmi 76.2 milyar metreküp olan Rusya, doğalgaz ihracatında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Rusya’nın ardından doğalgaz ihraç eden diğer ülkeler ise Arap menşeili ülkeler, Kanada, Norveç, Cezayir ve Hollanda şeklinde sıralanıyor.
  4. Altın: Altın madeni, insanlık tarihinde zenginleşme ve sahip olmanın verdiği artı değeri biriktirme alışkanlığını insanlığa aşılama özelliği ile her zaman ekonomide büyük oyuncu olmaya devam ediyor. Sanayi devrimi ile başlayan endüstrileşmede de hammadde olarak değerli bir maden. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, 8 bin 407 ton altın rezervi ile ABD ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. ABD’yi Almanya ve İtalya takip ediyor. İsviçre, değerli ürün- mücevher- altın ticareti açısından zengin ülke olarak ön plana çıkıyor. Hong Kong, Afrika ve Çin listede üst sıralarda bulunan diğer ülkeler.
  5. Buğday: İnsanlık tarihi kadar eski olan, yerleşik düzene geçilmesiyle hem gözde tüketim ve ticari mal olan buğday, beslenme ve gıda endüstrisinin can damarı olmaya devam ediyor. Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) Nisan 2019 raporunda, dünya buğday ihracatı liderlerini AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Rusya ve Ukrayna olarak açıkladı. Konsey, 2019 dünya buğday ticaret hacmini 174 milyon ton, stok rakamını 274 milyon ton olarak öngördüğünü belirtti.

Yorum Yaz